Copyright/BONO

© Kopirett

En del av verken på dette nettstedet er opphavsrettsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt etter avtale med rettighetshaver / BONO.

Ønsker du å bruke kunstverk – ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter.

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge)
Kjeld Stubsgt. 3 N-0160 OSLO

Tlf: 23 10 03 50

Fax: 23 10 03 59

E-post: bono@bono.no

www.bono.no