Fotografer

Nye innkjøp til samlingen

I løpet av det siste året har Preus museum mottatt over 3 millioner kroner til innkjøp av samtidsfotografi. Senest en million kroner nå i januar!  Museet vil primært b...

Bolette Berg og Marie Høeg

De tok portretter og prospekter av Horten og omegn og levde av salget. Kanskje er det slik at de to fotografene nettopp gjennom portrettfotograferingen hvor viktig det er å iscenesette seg selv og i hvor stor grad det bidrar til hvordan vi blir oppfattet...

Inga Breder

Hun var hjemmeværende frøken og aktiv amatørfotograf. I 1921 ble hun medlem av Oslo Kamera Klubb. Hun var svært aktiv i konkurransene og avholdt som jurymedlem. Breder fotograferte både landskap, bymotiver, portrett, interiører og stilleben...

Jacob August Riis

Etter å ha reist rundt i mange år, begynner Jacob Riis sitt journalistiske arbeid i New York. Som kriminalreporter ser han slummen vokse. Riis bruker kameraet som et våpen i en kamp som varer mer enn 25 år for å oppnå konkrete mål...

Johanna Elisabeth Meyer

Johanna Elisabeth Meyer (1899-1968) var en av Norges første fotojournalister og foretok viktige reiser til Persia, India og Mexico både før og etter annen verdenskrig. Hun var også en skrivende journalist. Meyers kameraer, bibliotek og en pengegave ble testamentert til Oslo Kameraklubb...

Julia Margaret Cameron

Julia Margaret Cameron fotograferte mange av sin tids viktige personer, blant andre Sir John Herschel, Robert Browning og Charles Darwin. Cameron var medlem av Photographic Society of Great Britain, hadde flere separatutstillinger blant annet i 1866 på The French Gallery og The German Gallery i London i 1868...

Lewis Wickes Hine

Lewis Hine vokste opp i Oshkosh, Wisconsin. Som ung mann måtte han forsørge seg selv, og arbeidet ved en møbelfabrikk ga Hine førstehåndskunnskap om industriarbeiderens harde virkelighet. Fra 1904 frem til sin død dokumenterte han en rekke miljøer både i USA og Europa...

Henry B. Goodwin

Heinrich Karl Hugo Bürgel (1878-1931) studerte filologi på universiteter i München, København og Leipzig før han fikk sin doktorgrad i 1903. I 1905 flyttet han til Sverige. To år senere fikk han svensk statsborgerskap og i 1915 skiftet han navn til Henry B. Goodwin...

Rudolf Dührkoop

Rudolf Dührkoop var opprinnelig ansatt ved jernbanen og en interessert amatørfotograf, men gikk over til å bli profesjonell fotograf. Inspirert av samtidens moderne maleriske ambisjoner og bevisst bruk av kulltrykk greide han å markere seg som en etter hvert ettertraktet portrettfotograf med eget studio...

David Octavius Hill og Robert Adamson

David Ovtavius Hill og Robert Adamson hadde et arbeidsfellesskap. Det var Adamson som fotograferte med kunstnerisk rådgivning fra Hill. De jobbet sammen i Adamsons studio ”Rock House” i Edinburgh og frem til 1847 hadde de laget over 3000 negativer av mennesker, bygninger og landskap...

Marcus Selmer

Marcus Selmer var en sentral personlighet i norsk fotografi fra 1850-årene og frem til sin død 1900. Hans internasjonale orientering og kontakter gjorde ham til en viktig formidler av internasjonale strømninger til det norske fotografiske miljøet...