Historiske arkiver

Arkivene i Preus museum består av dokumentasjon og forskningsmateriale fra mange ulike produsenter og skapere.

Materialet er produsert som ledd i virksomheten til fotografiske bedrifter, fotografer eller enkeltpersoner med særskilt interesse for fotografi. Innholdet i våre arkiv har tilkommet museet gjennom oppkjøpet av samlingene etter Preus fotomuseum i ‘94 og som gaver eller kjøp etter opprettelsen av det nasjonale fotomuseet i 1995.

Over 140 hyllemeter med arkivmateriale

Museet har i dag ca. 141 hyllemeter privatarkiv fra både nasjonale og internasjonale arkivskapere. Innholdet og størrelsen varierer fra små arkiv med utklipp, notater og bøker til store arkiv med omfattende fotomateriale i tillegg til brev og dokumenter.

I sin samling har Preus museum bl.a. en rekke organisasjonsarkiv:

  • Oslo Kamera Klubb (1921- ca. 1980)
  • Stiftelsen Fotogalleriet (1977-1990)
  • Fotoarkivet etter avisen Morgenposten (1953-1970)

Vi har også arkivet etter norske fotografer som:

 

 

For mer informasjon om arkiver i Preus museums eie, se fullstendig listing.

Forskning og formidling

Museet bruker sine arkiv primært til forskning og formidling av fotohistorie.
Vårt siste store arkivprosjekt var utstillingen «Brudstykker - fortellinger fra Elisabeth Meyers arkiv» og boken «Elisabeth Meyer - Rapporter fra verden 1920-1950».

Ta kontakt med oss

Utlån fra og innsyn i arkivene er åpent for eksterne brukere – med forbehold om at materialet er ordnet.
Forespørsler kan rettes til fotoarkivar Hege Oulie på e-post hege.oulie@preusmuseum.no eller kurator Hanne Holm-Johnsen på e-post hanne.holm-johnsen@preusmuseum.no.

Arkivhylle fra utstillingen Bruddstykker - fortellinger fra Elisabeth Meyers arkiv (foto: Andreas Harvik/Preus museum)