Informasjon om bildesamlingen

Ved statens kjøp av Preus Fotomuseum i 1995 ble museets bildesamling en ”grunnmur” i det nasjonale fotomuseets samling.

Denne var stor og omfattende, med vekt på internasjonal fotohistorie og kjente navn. Siden 1995 har innkjøpene lagt vekt på den norske fotohistorien og kamerabasert samtidskunst.

Viktig tilvekst

En viktig tilvekst har vært flere av de fotografene som bygget opp Forbundet Frie Fotografer og Stiftelsen Fotogalleriet, to fotografer fra Manité og flere som regnes med til Norges voksende kunstfotografimiljø fra 1970 til postmodernismens gjennombrudd på 2000-tallet.

Fagfotografiske arkiver

I tillegg er det tilført noen fagfotografiske arkiver, som Studio Pan (1944-94) og All-Foto, Karl Johans gate 20, Oslo (-1986). En av de vesentligste tilvekstene er bildearkivet etter Oslo Kamera Klubb (1921- ca 1980) med ca. 200 originale utstillingsbilder og flere fotografer med tilknytning til OKK representert med egne samlinger.

Postmodernismen

Den yngre postmoderne garden er representert i samlingen, i tillegg til noen av de kjente tyske og amerikanske kunstnerne, som Thomas Struth (1954-) og Cindy Sherman (1954-).

Spesialsamlinger

Det er bygget opp små spesialsamlinger med fotografier av bl.a norsk performance og prosesskunst (1966-2009) og motefotografi (1950-tallet – 2012).

 

Kan du hjelpe oss?

Preus museums bildesamling består av fotografier som både er i det fri og rettighetsbelagt. Vi forsøker så langt som mulig å finne ut av rettigheter og opphavspersoner. Dette kan spesielt være vanskelig der fotografen er ukjent. Ser du feil eller har du informasjon, ta gjerne kontakt med oss!