Teknisk samling

Teknisk samling

Utvalg fra teknisk samling (foto: Helle K. Hagen/Preus museum)

Den tekniske samlingen er unik og en viktig del av Preus museum. 

Samlingen synliggjør den tekniske utviklingen fra camera obscura på 1700-tallet til dagens digitale kameraer. Samlingen har også et stort spenn av spesialiserte kameraer, med Thomas Suttons vannlinsekamera som en av klenodiene. Spesielt må også nevnes den store samlingen av trefargekameraer. Dessuten spionkameraer og representative samlinger av bl.a. Kodak- og Leica-kameraer.