Kjære deg!

Kjære deg!

Udatert brev fra Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851 til Arkeolog Herr Clarac. Preus museums samling

Fra 28.05.22
Til 31.12.23

I punktutstillingen Kjære deg finner du tolv brev fra kjente fotografer, forskere og oppfinnere som har satt sitt preg på de mange fotohistoriene. Brev og annen skriftlig kommunikasjon har hatt stor betydning for utviklingen av og forståelsen for fotografi. De gir oss små fortellinger om fotografi og menneskene bak dem. Som skrevne kilder kan brev si oss noe om teknikk, kjemi og fotografering på det gitte tidspunktet. I tillegg er de og andre tekster om fotografi en mulig start på en vedvarende diskurs om fotografi, og som utvikler seg i takt med fotografiets endrende praksiser.  

  

I utstillingen kan du la deg fascinere av at du ser på et stykke papir med en tekst, skrevet av mennesker for veldig lenge siden, i en tid som var ganske annerledes enn vår samtid. Hva kan du lese ut av måten brevet er skrevet på? Er det gjort i hastverk, eller er det et møysommelig skrevet brev? Kanskje er det skrevet i sinne eller glede? Helt sikkert er det at håndskriften er noe personlig og nesten intimt. Ofte kan vi kjenne igjen håndskriften til noen som er oss nær.

 

I denne utstillingen vil du få se brev fra pionerer i fotohistorien som Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) som er blitt stående som fotografiets oppfinner og William Henry Fox Talbot (1800-1870) som introduserte verden for mulighetene til å kopiere bilder fra et negativ. Men du vil også bli introdusert for andre aktører som på sitt vis har satt sine spor i disse årene. Visste du for eksempel at den første fotoboken overhodet ble laget en av kvinne ved navn Anna Atkins (1799-1871), eller at Norges første bok om fotografi kom ut i 1845?  

 

Brevene du møter i Kjære deg er små fragmenter i en stor kontekst og kan ses på som små hint om flere og større historier. Alle brevene er en del av Preus museums samling, og det er første gang de blir vist for et større publikum.   

 

Kurator: Maja Holst Svendsen

Utstillingsteam:  Marthe Strand, Andreas Kaardahl

Konservator: Jens Gold

Brev fra Julia Margaret Cameron (1815-1879) til Fox Talbot skrevet 12. desember 1874. Preus museums samling

Camerons brev 1

Brev skrevet 9. februar 1839 av William Henry Fox Talbot (1800-1870). Her nevner han Daguerres oppfinnelse og sin egen fotografiske prosess. Preus museums samling

Talbots brev  1
Udatert brev fra Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851 til Arkeolog Herr Clarac. Preus museums samling
Brev fra Julia Margaret Cameron (1815-1879) til Fox Talbot skrevet 12. desember 1874. Preus museums samling
Brev skrevet 9. februar 1839 av William Henry Fox Talbot (1800-1870). Her nevner han Daguerres oppfinnelse og sin egen fotografiske prosess. Preus museums samling
Daguerreotypi satire