Formidling og grupper

Vi har tilbud både for skoleklasser og andre grupper. Omvisning og verksted er gratis for skoleklasser. Grupper tas imot fortrinnsvis onsdag - fredag 9.00 - 15.00. Ta kontakt for tid og innhold!

Priser for andre grupper finnes her

Fotoverkstedet

Museets eget fotoverksted for skolebarn og skoleungdom!

Her finner du alle våre verkstedstilbud

For grunnskolen

Vi har et bredt tilbud beregnet på skoleklasser. Alt tilbud rettet mot skoler er gratis. 

For videregående skole

Et besøk på Preus museum er en selvfølge for mediefag, men også andre faggrener som kan ha stort utbytte av et besøk på fotomuseet. 

For grupper

Utstillingene ved museet egner seg godt for fordypning på egenhånd, men tilføres gjerne mer ved omvisning.

For barnehager

La barnehagebarna gå på oppdagelsesferd blant speil, skyggeteater, mystiske kameraer og gamle bilder. 

Ukens bilde

Hver uke legger vi ut et fotografi, en bok eller en teknisk gjenstand fra samlingen eller pågående utstillinger med en forklarende tekst.Tekstene skrives for det meste av formidler og bi...

Prosjektet TID STED ROM

TID, STED, ROM er et viktig ledd i Preus museums arbeid med å utvikle museet som en arena ikke bare for kunnskap og opplevelse, men også for kritisk refleksjon og skapende innsikt. F...

Digitalt formidlingstilbud

Her finner du ressurser du som lærer (eller elev) kan ha nytte av i undervisningen!

Omvisning med synstolking

Er du blind eller svaksynt, tilbyr Preus museum egne omvisninger med synstolking.