Henvendelser om utstillingsplass

Fra museets utstillingslokaler (foto: Arne B. Langleite/Preus museum)

Preus museum har lang utstillingshorisont og et gjennomarbeidet utstillingsprogram.

Preus museum har vanligvis to utstillingsperioder i året, og tar ikke inn separat- og gruppeutstillinger etter innsendte søknader, men går selv aktivt ut og søker de fotografer, kunstnere og utstillinger som man mener oppfyller museets utstillingspolitikk.

Gjennom utstillingsprogrammet skal museet vise norsk og internasjonalt fotografi, og fotografier fra samlingen på en måte som kan kommentere fotohistorien. Museet har en lang utstillingshorisont, og viser en kombinasjon av egenproduserte utstillinger og innleide utstillinger, både nasjonale og internasjonale.

Fotografiets dag er en god anledning til å vise fram prosjekter

Hvert år har Fotografiets dag en egen juryert utstilling. Innsendelse skjer fra mars til fristen utgår i slutten av mai hvert år. Fotografiets dag arrangeres en søndag i slutten av august, og er et godt sted å få vist fram mindre prosjekter.  

 

Det er til tider stor pågang av utlånsforespørsler. Vi ønsker å imøtekomme alle henvendelser på best mulig måte og presenterer derfor våre utlånsrutiner.

Fra Fotografiets dag (foto: Arne B. Langleite/Preus museum)