Om museet

Velkommen til Preus museum – et skattkammer av fotografier, teknisk utstyr og fotolitteratur i en historisk bygning ominnredet av professor arkitekt Sverre Fehn.

Museets faste utstilling "En fotohistorie" viser fotografiets tekniske utvikling fra camera obscura fram til dagens mobilkameraer og utviklingen i fotografier fra eldre teknikker til dagens digitale bilder.

Foto: Andreas Harvik/Preus museum

I de to galleriene vises skiftende utstillinger gjennom året (se program) med ulik vekt på kunstnerisk og kulturhistorisk fotografi. Preus museum presenterer bredden i fotografiet og dekker de kunstneriske, kulturhistoriske og tekniske sidene. Museet har også et fagbibliotek av internasjonal standard.

Preus museum er det nasjonale fotomuseet som ble opprettet i 1995, da staten kjøpte samlingene til det private Preus Fotomuseum.
Museets samlinger består av norsk og internasjonalt fotografi, kameraer og andre gjenstander som belyser fotografiets utvikling.

 

Foto: Arne B. Langleite

Preus museum ligger i fjerde etasje i Magasin A på idylliske Karljohansvern i Horten, med innredning tegnet av professor arkitekt Sverre Fehn. Museets, bygningens og stedets historie er uvanlig og spennende.

Historien om museet

Museet ble åpnet i 1976 i Langgaten i Horten. Museet var i begynnelsen tenkt som en liten privat visning for Preus Foto As ansatte og spesielt interesserte. Museets samling ble langsomt b...

Historien om bygningen

Preus museum ligger i fjerde etasje i Magasin A. En bygning som ble oppført på 1860-tallet for marinen, sannsynligvis tegnet av kaptein Poul Lemvig Thrane (1814-1892).