Utførsel av kunst- og kulturminner

Museet har forvaltningsansvar når det gjelder utførsel av fotografi, fotografiapparat og annet fotoutstyr. Skal du selge slike gjenstander fra før 1950 i utlandet, må du søke museet om utførselstillatelse og sende den til post@preusmuseum.no.

Her kan du finne veiledning på hvordan søke: Hvordan søke om utførsel